OBECNÁ KNIŽNICA
Novinky
Otváracie hodiny
Pondelok:Zatvorené
Utorok:13:00 - 16:00
Streda:08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok:13:00 - 16:00
Piatok:Zatvorené
Zodpovedný & Kontakt
Bc. Hričovská Jana
048/418 78 18
kniznica@slovenskalupca.sk

OBECNÁ KNIŽNICA
Námestie SNP 2
97613 Slovenská Ľupča

Činnosť:
 • prevádzka obecnej knižnice
 • zabezpečovanie kultúrnych podujatí v MKS
 • súčinnosť pri programoch a koncertoch žiakov ZŠ a ZUŠ
 • zabezpečovanie spoločenských podujatí
 • prenájom priestorov pre spoločenské organizácie a politické strany
 • prenájom priestorov pre reklamné a predajné akcie
 • prenájom priestorov a inventáru pre verejnosť
 • informácie
 • Dokumenty
  VZN č. 9/2019 Trhový poriadok príležitostných trhov [PDF] 5.9MB
  VZN č. 9/2019 Trhový poriadok príležitostných trhov (Príloha 1) [PDF] 0.3MB
  Cenník
  Ročné zápisné:
  - čitatelia od 6 do 15 rokov.................................................................... 2 €
  - čitatelia od 15 do 18 rokov + študenti VS do 26 roku ...... 3 €
  - čitatelia od 18 rokov ............................................................................. 4 €
  - držitelia preukazu ŤZP ....................................................................... 1 €

  Porušenie alebo strata dokumentu:
  Náhrada a manipulačný poplatok pri strate alebo zničení dokumentu
  - plná náhrada hodnoty dokumentu, zvýšená o:
  a) čitatelia do 15 rokov + 2,00 €
  b) čitatelia nad 15 rokov + 4,00 €
  - zadováženie nového dokumentu, ktorý bol poškodený, alebo stratený
  Poplatok za nedodržanie výpožičnej lehoty nad 15 rokov
  - za každý, aj začatý týždeň 0,10 € za každú zapožičanú knižnú jednotku do 15 rokov kníh
  - za každý, aj začatý týždeň 0,05 € za každú zapožičanú knižnú jednotku

  Poplatok za upomienky o nedodržaní výpožičnej lehoty
  1. upomienka 2,00 €
  2. upomienka 4,00 €
  3. upomienka 6,00 €

  Tlač dokumentu:
  A4 jednostranné /čierno-bielo/ ... 0,15 €
  jednostranné /farebne / ................. 0,25 €
  obojstranné čiernobielo/ ................ 0,25 €
  obojstranné /farebne/ .................... 0,35 €

  Poplatok za využívanie PC v Obecnej knižnici:
  30 minút ...... 0,50 €
  60 minút ...... 0,90 €
  90 minút ...... 1,20 €